Els detectors de calor lineals es poden utilitzar en entorns difícils. El sistema té les característiques d’una gran adaptabilitat i un alt rendiment. S'ha utilitzat àmpliament en projectes industrials i comercials.