La boira d’aigua fina d’alta pressió pot controlar el foc, suprimir-lo i extingir-lo sota els tres efectes de la radiació de refredament, asfixia i aïllament. És la tecnologia més eficaç per reemplaçar l'aerosol tradicional d'aigua, la boira d'aigua a mitja i baixa pressió, gasos, aerosol, pols seca, escuma i altres mitjans d'extinció.